Momsfritak

Utførsel

Hvis du er fast bosatt utenfor Norden (midlertidig bosatt / tjenestegjøring etc. er ikke tilstrekkelig), men har handlet varer hos oss, kan du få refundert merverdiavgiften ved påfølgende utførsel (innen 30 dager) til ditt hjemland. For å kunne gjøre dette må punktene nedenfor være oppfylt. 

1. Skjema RD-0032 må fylles ut i sin helhet med den faste utenlandske bostedsadressen (utenfor Norden). Skjemaet kan lastes ned her.

2. Stempel på tollskjema må være datert senest 30 dager etter at varen er utlevert til deg som kunde.

3. Minstesum på kjøpet må være 250,- NOK. 

4. Norsk kontonummer må være påført slik at vi kan overføre pengene tilbake til deg. Dersom du har et utenlandsk kontonummer, vil gebyret for å overføre til dette bli trukket fra beløpet som tilbakebetales.

5. Skjema sendes til:

        Platekompaniet AS
        Akersbakken 10
        0172 Oslo

Svalbard / Jan Mayen

Ved salg med direkte levering til Svalbard/Jan Mayen, følg disse punktene:

1. Du som kunde kontakter kundeservice etter bestilling og opplyser at du ønsker mva. tilbakeført. 

2. Mva. tilbakeføres til ditt Visa/Mastercard som ble benyttet ved kjøp, eller din faktura/finansieringsavtale avkortes med samme beløp.

3. Husk å oppgi ordrenummer. Tollskjema RD-0032 er ikke nødvendig.