Pakkesporing

Vi sender de fleste forsendelser som A-post. Disse kan dessverre ikke spores.

Overstiger derimot bestillingen 2 kilo, sendes den som servicepakke og kan spores. Du vil da motta sporingsnummer på e-post.