Spill

Spillkonsoller
Platekompaniet fører per nå spill til følgende spillmaskiner: Playstation 5, Playstation 4, Xbox ONE, Xbox Series S|X, Nintendo Switch og PC.

PEGI - aldersmerking av spill
Aldersmerking er et system som skal sikre at det kommer tydelig fram hvilken aldersgruppe et underholdningsprodukt (som filmer, videoer og dataspill) er best egnet for.

Aldersmerking fungerer som en veiledning til forbrukerne, foreldre spesielt, og kan være til hjelp når du skal handle. Aldersmerking på et spill bekrefter at det egner seg for en viss aldersgruppe. Et spill som er merket med 7+, egner seg med andre ord for barn som er sju år eller eldre, mens et spill som er merket med 18+ bare egner seg for voksne over myndig alder.

Spillenes anbefalte aldersgrense er utelukkende basert på innhold. Et spill som er merket 18+ er ikke nødvendigvis vanskelig for en 10-åring å spille, men innholdet er ikke passende for barn.