2016: ÅRETS BESTE INTERNASJONALE ALBUM

2016: ÅRETS BESTE NORSKE ALBUM

2016: ÅRETS BESTE RETRO-UTGIVELSER